Ett tecken på en lyckad PR-kampanj är att budskapet har exponerats mot en stor mängd människor. Det behövs dock ingen stor eller dyr marknadsföringsstrategi för att nå ut till potentiella kunder. En penna med tryck ger bra och långvarig exponering mot användaren.

Marknadsföring handlar om att skapa värde åt kunden, bygga starka kundrelationer och fånga kundens intresse. På det sättet är en penna med tryck en fantastisk typ av PR för ert företag, organisation eller förening. Den är användbar och till nytta av personen som får den, och just på grund av att det är en produkt som kommer att användas blir exponeringen av vad som finns på pennan stor. Personen som använder den, kanske till och med dagligen, kommer ständigt bli påmind om att ni finns, vilket kan leda till att hon tar kontakt med er eller tipsar någon annan om er verksamhet. Om hon har med sig pennan vid till exempel möten kommer även andra att se ert namn och er logga.

Snåla därför inte på design, utseende och kvalitet. Ju mer mottagaren kommer använda pennan, desto fler kommer antagligen att se den. Därför måste den vara snygg och bra att skriva med.

Tänk också över vilken information som ska synas på pennan. Namnet på ert företag, organisation eller förening är en självklarhet, och loggan bör synas tydligt. För att se till att så många som möjligt förstår vad ni har för slags verksamhet, vad ni erbjuder era kunder, bör ni också få med en kort text som beskriver er verksamhet. Det kan vara er slogan eller några få ord som har med er verksamhet att göra. Det kan verka onödigt, att det tar för mycket plats på pennan eller blir för dyrt, men det är en liten investering i jämförelse med vilken effekt det kommer få.