Alltid först som sist.
Klyftiga syrligheter
och syrliga klyftigheter
mot försurning
och försurfning.

 

Brain Powder med:

 Gör din chef glad!
Det kan löna sig!!

 

Vad då @bsolut?

Klyftig och kärnfull

"Verklighetens Tolk"

Alltid bättre än någonsin!
En brandfackla i den svenska ankdammen
.
Ofta imiterad  - stundom irriterad
Plagiatörernas favorit.
 

Varning ! Krävande sajt för tänknödiga.
 

!...........Håll humorns fackla högt  och dess fana brinnande!

Fimfestivalen i Cannes eller Kannfestivalen i Film, det är frågan!
 

En del  av allt Innehåll i ologisk ordning

Flera av länkarna nedan har egna länkar.  Upptäck!

 

Nigeriabrev  
Känn dig själv!
Festlig fest
Allvarligt talat
Trafik &  Nytt(-igt)
Klaga sedan!
Köp! Köp!
Schlagerdängan
Rykande fakta
Relaxera här!
En enkät
Tyckfrihet råder
Tiden går!

Hobby för allom

Tävlingar

Fiskarnas handbok

Anden i flaskan - m.m.
Tidsfördriv!
Rörliga bilder
Mystik 
För analfabeter

Kolla datorn

Tapetparad
Press-sylta
Sex m.m.
Skratteverket
Politik
Svanslek
Om Absolut Citron
Klagomål

Antistressa!

Hemligt!
Teknikmysko

Länkar

Snyltgästen

Sidorna uppdateras ofta vid behov, men oftare mera sällan.

 

Så länge du kan läsa detta har Jorden inte gått under

Nästan idel originalproduktion. Låna gärna -  men glöm inte ange källa!

Maila till