Den Absoluta Humorns
Hemsksida

för ban- och halsbrytande svensk originalhumor

 

Varning!

Har din läkare avrått dig från humor,
satir, spiritualitet, poesi och dylikt?
 

 

För det urgamla svenska folkets rätt att sig självt beskratta.