Ingår i Citronpressen - sur men klyftig

Pressvecket. (Press-sveket)

När pressen blir olidlig - läs den icke!

Om sökande, undersökande och undergörande,
grävande grälande och undergrävande, krävande,
krälande, kvävande, kväkande,  reportrar.
Liksom stökande, bökande, krökande och
spökande dylika
.Visste du att detta myntades här?
Finns nu uppsatt på många redaktioner.

Exklusivt för dig som kan läsa:

 

Om Mammon  själv får bestämma:
Hellre häftig och vedervärdig än
värdig och vederhäftig.

Vi kräver krävande journalistik. Man bör kräva av läsaren att använda sitt eget omdöme, eftersom journalistens ofta är omtöcknat eller styrt.

En svensk Stockholmstidning uppmanar sina läsare
att hitta fel i densamma. Som om det inte var svårt nog att hitta rätt i den.

Ju större nyckel desto bättre.
Penetrerande journalistik öppnar
inte alltid för sanningen.

Jämo kräver lika många
mamarazzi som paparazzi.

Det hände sig i Göteborg
en man med namnet Göte Borg
fick läsa Expressen
och blev då hemskt lessen.
Sen dess har stackars Göte sorg.

 


-ft-nbl-d-t vågar utan att väga.
När alla andra tidningar smyger som katten kring fel gröt tar denna tidning bladet från käften och avslöjar allt vi vill slippa att veta om ett aktuellt fall med våldtäkt och mord på minderårig. Som uppföljning planeras  en "snuff movie" där man rekonstruerar det hela. Man hoppas få det överlevande offret att medverka, och förhoppningsvis även våldsverkaren. ( alltså)

God ökningstakt!
På många platser på vårt avlånga klot gapar man av hunger.
På andra gapar man när man rapar.
Här hemma gapar några om eländet med att gapet minskar.
Men i det stora hela tycks klyftorna öka, och vi hoppas även du har glädje av detta.

:: Att tycka rätt är stort,
   att tycka professionellt är
   större.
:: Journalistik är ett 
    precisionsarbete ty
    skillnaden   mellan  
    kattmat och  kattskit är 
    bara en halv meter.
::
Den som leder pressen
    kan sätta  press på
    världen.

Rödstrumpans motpol: Blåslampan

 

Åsiktsfrihet - Tryckfrihet - Yttrandefrihet - Ansvarsfrihet

En lustig historia.
En mycket framåt reporter fick en natt syn på en död man en mörk bakgata.
Det kan vara en berömdhet, tänkte reportern, och anade  ett scoop.
Men det var bara en vanlig Svensson.
Där försvann det scoopet. Snopet.

Reporter som han var, förstod han dock att göra det bästa av situationen. Han ringde till mannens hemadress, där en sömndrucken kvinna svarade: Hos Svenssons!
Reportern frågade: Är det änkefru Svensson?
- Nej, bara fru Svensson.
- Skall vi slå vad?
***

Detta nämnt som exempel på hur en oförtruten journalist som förstår att slå stora mynt av sin speciella talang arbetar.
I sin iver att prestera nyheter låter han sig inte hejdas av brist på sådana. Det går alltid att hitta på en, och då får inte fakta komma emellan.
För att förhöja glansen har han kanske rentav  köpt sig en doktorstitel.
Vilket för tanken till begreppet Spinndoktor.

Vad är en spinndoktor?

Det är inte alls säkert han är doktor, snarare en medicinman som med magisk dans åkallar krafter som skall gynna hans egna syften och förstöra för hans fiender. Till skillnad från Voodoo-doktorn nyttjar han inga dockor utan sticker direkt i sina offer. För detta är han beredd att offra sin heder. Då får inte ovidkommande  ting som sanning och etik vara något hinder. Offren för hans framfart är bara att beklagas, fast inte av honom.
***
Bilden visar en äkta spinndoktor, som köpt både hatten och doktorstiteln  för egna pengar.


Sanningen är vad vi gör den till.


Ibland måste sanningen offras för högre ideal.

Gränsen mellan tryckfrihet och tyckfrihet är suddig

 

Se även
Häxjakt

Observera att här har inte på något sätt antytts att reportern ifråga är från någon skandalblaska i stil med Häxpressen.

På frågan om den ohederlige journalisten möjligen är Expressens Ingvar Hedlund svarar vi bestämt: Inga kommentarer.


LÖPSEDELN
är för vissa tidningar det viktigaste instrumentet, ja ibland viktigare än själva tidningen. Alla knep för är att fånga blicken är tillåtna.

Urin-
vånare
  och
anal-
fabeter
hänger sig
åt dans

Allt duger, bara det säljer lösnummer. De ämnen som säljer bäst är Berömdhet, Kunglighet, Pengar, Ras, Religion, Sex, Mord, Mystik och Knark i nu icke nämnd ordning.

 

Drömlöpsedeln lär se ut så här:

Färgad popidol
och mångmiljonär
drogade, våldtog
och mördade
minderårig
oidentifierad
prinsessa i
St Peterskyrkan

Flera löpsedlar?

Invänta sedan växling i ny ruta.

Kräver Java

Rubrikgeneratorn  - efter en idé av  TPR


 

Rubriksnickaren.

För tidningar och löpsedlar är det viktigt att ha slagkraftiga och blicksugande rubriker. Hjälp oss att fylla på med exempel!

Analyser där alla nyser
 Laboratorium testar nyspulver

Grusade planer: Ishockeybana lagd på is.

Inga frånvarande för närvarande.

  

 För dig

 som har

 svårt att

 läsa mellan

 raderna

 gives här

 en ny

 möjlighet:

 Att läsa

 mellan

 spalterna!

 

Se, och hör sen!

Kungen skiljer sig...

Vid en gallupundersökning anser många att kungen skiljer sig från mängden på flera sätt, bl.a. genom att vara den enda som är gift med Silvia. Statistiskt sett är han därmed bara en på flera miljarder .


PRESSADE AFORISMER
$ - Förtala är silver, förtiga är guld.*)
$ - En blunder är lätt att göra, svår att göra ogjord, men lätt att förneka.
$ - Sanningen är den att alla inte tål den.
§ - Heder och ära är till för att tagas av någon.
$ - Ingen Anledning utan Orsak. (Journalistikens A och O)
$ - Värdig och vederhäftig eller häftig och vedervärdig?
     Lönsamheten avgör
.

$ - Pressetik är som kosmetik: Bara för utvärtes bruk.
$ - Vi har ansvar och man behöver inte ta vad man redan har.
$ - I orostider är det pressens uppgift att gjuta olja på lågorna.
$ - Ingen stolthet får vara för stor att svälja när ekonomin kräver det.
§ - Om motståndaren inte har annat än fakta att komma med så har
    redaktionen i alla fall sista ordet

*
)Av alla mina påhitt är detta från 1997 ett av de mest återgivna.  W-m

 

Hur är din ställning?
position.gif (3514 bytes)

Bystnytt
(En säker säljare)

De ökande klyftorna i samhället

Det är väl inte fel att vara klyftig?

beror inte bara på silikon!
På amerikanska "Silly con tits"
.

Tvillingarna
Bettan och Nettan,
Stadens stoltheter, kommer att hedras genom avtäckandet av en byst på stadens torg och bekostnad.

Bysten har nyligen restaurerats sedan flera huliganer varit och
kladdat på den. Man har även därtill dessutom också utökat dess kapacitet vid beröring.


Några är upprörda över läkare som får betalt för att tala väl om rökning, Än sen? Det finns journalister som får mycket bra betalt för att tala väl om sådant som är skadligt för hela mänskligheten. Ingen stolthet får vara för stor för att svälja när ekonomin kräver det. Även gamla kommunister går att köpa, och även fan har rätt att bli gammal. Därför: Lita aldrig på en gammal kommunist. Det borde väl jag veta.
Örjan Skyttel, ökänd opportunist.

(*Skyttel - något som går från en ytterlighet till en annan, jfr vindflöjel, kappvändare, rövslickare)

Journalister indelas i grävande, krävande, kvävande, krälande, grälande och skrävlande.

Så länge isen knakar bär den.
Ett gammalt talesätt som en del statschefer gärna testar.
Fast de skickar ut andra på isen.

PRESSENS HÄXJAKT - ett sorgligt exempel

Det är beklagligt att viss dagspress har blivit så maktfullkomlig att den kan kosta på sig vilka grova övertramp som helst. Tryckfrihetslagen ser tandlöst på hur jakten på lösnummer tränger undan vanlig anständighet. Häxprocesser kan drivas fritt utan påföljd. Dags att återuppliva de gamla slagorden: Häxpressen behövs inte om sanningen skall fram!

Ett varnande exempel var en viss chefredaktör Staffan Storskräll som inte skämdes, utan såg mellan fingrarna när hans hejdukar våldförde sig på anständigheten. Följande anekdot berättade en av hans skolkamrater. Storskräll avslöjade i skolan att han skulle bli advokat. Varför? undrade vi. - Jo för att de tjänar så bra med pengar!
Men snälla Staffan
: De förväntas även tjäna sanning och rättvisa! Nu var det visst annat du tjänade, men fallskärmar är inte att förakta. Visst är det så att en fylld pung väger tyngre än ett dåligt samvete.

Det är sorgligt att en press som en gång påstod sig vara sanningssägare förföll till att bli sannings-ägare: Man anser sig äga sanningen, och därmed ha rätt att behandla den hur som helst, t.ex. tiga ihjäl den eller omforma den. De flesta journalister gör ett utmärkt jobb, men kårens anseende dras ner av de få rötäggen. Grävande och undersökande journalistik i all ära, men tilltaget att slå ihop detta till undergrävande journalistik håller inte i längden!
Har Häxpressen fått dispens på områden där andra måste följa god publicistisk sed?

Exempel: En ideell demokratisk förening som arbetar för bistånd och utbildning till U-länder har av Häxpressens journalist "Inge Ledhund" kollektivt och på felaktig grund stämplats som en rasistisk organisation. En grov fadäs, men värre är att det har varit stört omöjligt att få en ursäkt eller erkännande om övertrampet från honom eller hans dåvarande överordnade. (Redaktör = Rädd aktör?)
Pressombudet (betalt av pressen !) verkar dela bristen på omdöme genom yttrandet: " En organisation får tåla att bli smutskastad".

Men en organisation består av hyggliga människor som du och jag. Här har hundratals medlemmar fått en falsk och kränkande stämpel på sig.

Skönt att läsarna inte låter sig duperas. Häxpressens dalande upplagekurva var ett sundhetstecken. Fast det är synd att det även drabbat  deras hederliga medarbetare.
Att bränna häxor på bål är ute, även om man har en bålgeting som symbol.


Häxpressen - sanningens överman!

PS:
Några som hört av sig har i ovanstående tyckt sig känna igen Expressens förre chefredaktör Staffan Thorsell och reportern Ingvar Hedlund, och tror sig också veta vilka de drabbade är.
Om detta kan vi bara bestämt säga: No comments. Vi måste först seriöst undersöka om det finns någon verklighetsbakgrund till beskyllningen, som det ansvarskännande organ vi är. Det är ett stort ansvar att ta reda på fakta och inte lättvindigt förhasta sig i uttalanden om en hel grupp. Sådant kan man inte bara skriva om så där utan vidare. Men det är förstås skillnad för en vinstdrivande press där upplaga och vinst är viktigare.


PPS:
Vår konkurrent Expressen fick efter ett av sina skandalösa  reportage en ny chefredaktör  som meddelade att han skulle införa schyssta riktlinjer. I så fall en radikal omläggning som vi hälsade med glädje, i hopp om att de inte må strida mot  Mariebergskoncernens policy. Annars vet man ju hur det går.

PPPS: Och så gick det också. Han blev inte gammal på sin post.

Chefredaktören, Citronpressen

Vet du inte vad du skall tycka?
Det gör inget.
Förmodligen tycker du fel i alla fall.

Låt oss  tycka rätt åt dig !

Tankesvedjan Proffstyckarna
institutet för opinionsstyrning

Till Yttermera visso! Minst lika seriöst men inte lika trist:

Bålgeting

Brännande aktuell
undergrävande journalistik.

Sanningens överman!
Aftonbluddret

För mogen ungdom :
I brist på Svensk Gamtidning och
Svensk Dumtidning

HEM Vettiga nyheter

Har du världens bästa omdöme? Skicka in din motivering i högst tre ord varför just du har det.
Rätt lösning får ett överraskningspris. Kanske rent av en chefredaktörspost?

Vi förbehåller oss rätten att endast publicera sådant som passar oss och som vid behov kan vränga till .

Maila gärna dina egna nyheter till